Skriv in ett engelskt eller svenskt ord:
  • Helt gratis!
  • Mer än 1.5 milj uppslagord
  • Översätter från/till eng/sve
  • Klarar av böjda ord
  • Uttal och fonetik
  • Massvis med fackuttryck
  • Synonymer 
  • Diskutera språk