ק ר א ט ו ן ם פ
ש ד ג כ ע י ח ל ך ף


ז ס ב ה נ מ צ ת ץ